Algemene voorwaarden

1. Betaling

1a. De factuur wordt bij een afspraak achteraf via overmaken via de bank of direct contant voldaan.

1b. Verhindering binnen 24 uur vooraf aan de afspraak wordt volledig in rekening gebracht. Verhindering gemeld meer dan 24 uur vooraf aan de afspraak maakt dat de afspraak kosteloos verplaatst kan worden.

1c. Mocht u een rouwbegeleidingstraject vergoed krijgen via de gemeente dan wil ik u erop wijzen dat gemiste of verhinderde afspraken afgezegd binnen 24 uur gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij uw gemeente.

1d. Bij betalingsgebreken, langer dan 3 maanden en na 2 betalingsherinneringen, zal een deurwaarder de procedure starten voor invorderen van de factuur. De kosten voor het inschakelen van de deurwaarder komen ten laatste van de opdrachtgever van de begeleidingsgesprekken cq cliënt. Bij 2 onbetaalde facturen zal het volgende gesprek niet plaatsvinden. Na betaling van deze facturen zal het rouwbegeleidingstraject verder worden opgepakt. 

Betaling voor eigen rekening worden uitsluitend contant voldaan na afloop van het gesprek, u kunt zelf rekening worden aangegeven bij u zorgverzekering

2. Rouwpraktijk RouwNouw is aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychosociale hulpverlening, het NVPA. Ook is de praktijk geregistreerd bij het RBZC.

3. Lidmaatschap SCAG: Bij klachten kunt u bij eerste instanties terecht bij de rouwtherapeut van rouwpraktijk RouwNouw voor een gesprek. Mocht dit gesprek niet naar tevredenheid verlopen dan kan u contact opnemen met het SCAG waar u uw klacht kunt voorleggen. Zie www.scag.nl

4. Rouwpraktijk RouwNouw werkt vanuit de eisen van de AVG wetgeving wat betreft u privacy en omgang met uw persoonlijke gegevens.

Contact gegevens

Realisatie door MediaGeeX | Copyright © 2013 -