Algemene voorwaarden

1. Betaling

1a. U ontvangt de factuur na de individuele afspraak of rouwgroepbijeenkomst, waarbij u deze zelf vergoedt aan Rouwpraktijk RouwNouw. 
1b. Verhindering binnen 24 uur vooraf aan de afspraak wordt volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een intakegesprek telefonisch of via de mail gemaakt. Verhindering gemeld meer dan 24 uur vooraf aan de afspraak maakt dat de afspraak kosteloos kan worden verzet.
1c. Mocht u het rouwbegeleidingstraject vergoedt krijgen door uw gemeente, dan zal de gemiste afspraak bij afzeggen binnen 24 uur gedeeltelijk in rekening worden gebracht door uw gemeente.
1d. U kunt u factuur, bij gedeeltelijke vergoeding zorgverzekering, zelf bij hen indienen om aanspraak te maken op uw vergoeding.
1e. Bij het open staan van 2 facturen, die nog moeten worden voldaan, zal het volgende gesprek plaats kunnen vinden na betaling van 1 of beide facturen.
1f. Bij betalingsgebreken, langer dan 3 maanden en na 2 betalingsherinneringen, zal een deurwaarder de procedure starten voor het invorderen van de factuur. De kosten voor het inschakelen van de deurwaarder komen ten laatste van de opdrachtgever van de begeleidingsgesprekken cq cliënt.

2. RouwNouw BV is aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychosociale hulpverlening, de NVPA. Ook is de praktijk geregistreerd bij de RBZC.

3. Lidmaatschap SCAG: Bij klachten kunt u terecht bij de rouwtherapeut van RouwNouw BV voor een gesprek. Mocht dit gesprek niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u contact opnemen met het SCAG waar u uw klacht kunt voorleggen. Zie www.scag.nl

4. RouwNouw BV werkt vanuit de eisen van de AVG wetgeving wat betreft uw privacy en omgang met uw persoonlijke gegevens.

5. Op de website vindt u onder praktische informatie de registraties en beroepsverenigingen terug van praktijk RouwNouw BV en rouwtherapeut Miep Burger. Tevens vindt u hier de informatie welke stappen u kunt zetten als u niet tevreden bent over de begeleiding van trouwtherapeut Miep Burger, of als dit niet voldoet aan uw verwachting. Heeft u te maken met een samenwerkende rouwtherapeut vanuit Rouwpraktijk RouwNouw BV dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met u uitvoerende rouwtherapeut. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u terecht bij de beroepsvereniging van de uitvoerende rouwtherapeut, zie website uitvoerende rouwtherapeut.

Contact gegevens

Realisatie door MediaGeeX | Copyright © 2013 -