Algemene voorwaarden

1. Betaling

1a. De factuur wordt bij een afspraak achteraf via overmaken via de bank of direct contant voldaan.

1b. Verhindering binnen 24 uur vooraf aan de afspraak wordt volledig in rekening gebracht. Verhindering gemeld meer dan 24 uur vooraf aan de afspraak maakt dat de afspraak kosteloos afgezegd kan worden en optioneel een nieuwe afspraak ingepland kan worden.

1c. Mocht u rouwbegeleidingstraject vergoed worden door de gemeente dan wil ik u erop wijzen dat gemiste of verhinderde afspraken afgezegd binnen 24 uur in rekening worden gebracht.

1d. Bij betalingsgebreken, langer dan 3 maanden en na 2 betalingsherinneringen, zal een deurwaarder de procedure starten voor invorderen van de factuur. De gemaakte kosten voor inschakelen van de deurwaarder komen ten laste van de opdrachtgever van de begeleidingsgesprekken c.q. cliƫnt.

Betaling voor eigen rekening worden uitsluitend contant voldaan na afloop van het gesprek, u kunt u rekening zelf declareren bij u zorgverzekering

2. Rouwpraktijk RouwNouw is aangesloten bij de beroepsvereniging voor psycho-sociale hulpverlening, het NVPA. Ook is de praktijk geregistreerd bij het RBZC.

3. Lidmaatschap S.C.A.G.: Bij klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de rouwtherapeut van rouwpraktijk RouwNouw voor een gesprek. Mocht u dit gesprek niet bevredigend vinden dan kunt u contact op nemen met het S.C.A.G. waar u uw klacht kunt voorleggen, www.scag.nl

4. Rouwpraktijk RouwNouw werkt vanuit de eisen van de AVG wetgeving wat betreft u privacy en omgang met uw persoonlijke gegevens.

Contact gegevens

Realisatie door MediaGeeX | Copyright © 2013 -