Begeleiding

Waarom rouwbegeleiding

Rouwpraktijk RouwNouw biedt rouwbegeleiding in de vorm van individuele-, gezins-, familie-, overige systeembegeleiding en rouwgroepen. Er wordt samen gekeken naar wat het verlies van uw dierbare en de vaak grote verandering in het dagelijks leven met u doet. Je kunt rouwen om het verlies van een vader, moeder, broertje of zusje, schoon, stief- of pleegfamilie, een kleinkind, opa, oma, oom, tante, nicht, neef of andere dierbare. Ook kunnen mensen veel verdriet en gemis ervaren bij het overlijden van vrienden, collega’s, een medeleerling, leerkracht, buren, enzovoort. De mate van rouw en de behoefte aan rouwbegeleiding hangt vaak af van u relatie met de overledene. Oorzaken van overlijden kunnen divers zijn van een ongeneeslijke ziekte, ongeluk, zelfdoding, moord of anders. Na verlies van een dierbare, in welke relatievorm dan ook en ongeacht de oorzaak van overlijden, kunt u terecht bij rouwpraktijk RouwNouw. Ook in de periode vooraf aan het overlijden, waarbij vaak ziekte speelt, kan de rouwtherapeut emotionele ondersteuning bieden aan diegene die ziek is en de gezinsleden. Tevens kunt u bij Rouwpraktijk RouwNouw terecht voor begeleiding als u klachten en rouwreacties ervaart door contactbreuk met een ouder, kind of andere dierbare. Het niet hebben van een belangrijk persoon in je leven gaat vaak gepaard met verschillende emoties, lichamelijke of psychische klachten welke maken dat begeleiding wenselijk is. U bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Vormen van begeleiding

U kunt individueel terecht voor begeleiding 1 op 1 met de rouwtherapeut. Soms is het prettig om met andere rouwende samen rouwbegeleiding aan te gaan middels gezins- of familiebegeleiding. Hierdoor gaat u elkaars rouwproces vaak beter begrijpen en wordt elkaar steunen in u privésituatie makkelijker. Bij gezinnen waar een gezinslid is overleden wordt zoveel mogelijk een intake gedaan met alle gezinsleden. Dit om met elkaar te kijken waar iedereen in hun rouwproces staat en wat elk gezinslid nodig heeft. Rouwreacties zijn van gezinsleden zelden hetzelfde. Ook de periode en momenten waarop het beter of juist minder goed gaat komen vaak niet overeen. Dit is niet voor niets. In een gezin is het belangrijk dat het gezin blijft functioneren. Vaak onbewust past een kind of ouder zich aan aan dat wat de andere kinderen of ouder aankunnen. Als bijvoorbeeld een ouder aandacht voor zijn eigen rouwproces nodig heeft en 1 van de kinderen actief aan het rouwen is dan zie je vaak dat andere kinderen binnen het gezin zich aanpassen en hun rouwproces even parkeren. Meestal gaan deze kinderen rouwen als de andere gezinsleden beter in hun vel zitten.

Ook bij rouw binnen een school, werkplek of andere setting is zowel individuele als begeleiding van meerdere personen tegelijk mogelijk.

Opleidingsachtergrond: Rouwtherapeut en Orthopedagoog Miep Burger heeft de 2 jarige gespecialiseerde post-HBO opleiding “Omgaan met Verlies” bij het opleidingscentrum het Land van Rouw in Nijmegen en Orthopedagogiek aan de UvA gedaan. Daarnaast heeft zij allerlei trainingen en cursussen gevolgd ten aanzien van verlies na of bij aankomend overlijden en rondom contactbreuk tussen kind en ouder.

Informatie

Voor meer informatie, vragen of aanmelden kunt u bellen of hier klikken voor het contactformulier!

Contact gegevens

Realisatie door MediaGeeX | Copyright © 2013 -