Begeleiding

Rouwbegeleiding bij RouwNouw
Rouwpraktijk RouwNouw biedt rouwbegeleiding bij (chronische) ziekte, voor -, bij – en na overlijden, bij levend verlies bijv bij het hebben van een (kind met een) beperking of stoornis zoals autisme, handicap, genetisch syndroom, enzo en bij contactbreuk tussen gezinsleden. Ook kan traumabehandeling middels EMDR (bijv. bij angsten ontstaan rondom het overlijden of ten aanzien van aankomend overlijden), Cognitieve Gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie of andere therapie vormen worden ingezet om het rouwproces dragelijker te door lopen, beter in je vel te zitten en van je (sombere) klachten af te komen. Er wordt samen gekeken naar wat het verlies van uw dierbare of van een gewenste situatie, en de vaak grote verandering in het dagelijks leven, met u doet.

Rouwen rondom overlijden: Je kunt rouwen om het verlies van een vader, moeder, broertje of zusje, schoon, stief- of pleegfamilie, een kleinkind, opa, oma, oom, tante, nicht, neef of andere dierbare. Ook kunnen mensen veel verdriet en gemis ervaren bij het overlijden van vrienden, collega’s, een medeleerling, leerkracht, buren, enzovoort. De mate van rouw en de behoefte aan rouwbegeleiding hangt vaak af van uw relatie met de overledene. Oorzaken van overlijden kunnen divers zijn van een ongeneeslijke ziekte, ongeluk, zelfdoding, moord of anders. Na verlies van een dierbare, in welke relatievorm dan ook en ongeacht de oorzaak van overlijden, kunt u terecht bij rouwpraktijk RouwNouw.

Rouwen rondom ziekte/beperking/handicap: Ook in de periode van chronisch ziek zijn of vooraf aan het overlijden kan de rouwtherapeut emotionele ondersteuning bieden aan diegene die ziek is en/of de gezinsleden. Chronisiche ziekte, een beperking, stoornis of syndroom kunnen levend verlies veroorzaken. Bij leven rouwt u of een gezinslid om dat wat niet (meer) kan, om dat wat nooit zou komen, om dat wat zich soms verwacht maar ook onverwachts aandiend als gevolg van deze ziekte, beperking, stoornis of syndroom. Aandacht geven aan uw rouwproces kan deze dragelijker maken.

Rouwen bij contactbreuk tussen kinderen (onderling) en ouders: Tevens kunt u bij Rouwpraktijk RouwNouw terecht voor begeleiding als u klachten en rouwreacties ervaart door contactbreuk met een ouder, kind of andere dierbare. Het niet hebben van een belangrijk persoon in je leven gaat vaak gepaard met verschillende emoties, lichamelijke of psychische klachten welke maken dat begeleiding wenselijk is. U bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Vormen van begeleiding
U kunt individueel, 1 op 1 met de therapeut, terecht voor rouwbegeleiding. Soms is het prettig om met andere rouwende samen rouwbegeleiding aan te gaan middels gezins- of familiebegeleiding. Hierdoor gaat u elkaars rouwproces vaak beter begrijpen en wordt elkaar steunen makkelijker. Bij gezinnen waar een gezinslid is overleden wordt zoveel mogelijk een intake gedaan met alle gezinsleden. Dit om met elkaar te kijken waar iedereen in hun rouwproces staat en wat elk gezinslid nodig heeft. Rouwreacties zijn van gezinsleden zelden hetzelfde. Ook de periode en momenten waarop het beter of juist minder goed gaat komen vaak niet overeen. Dit is niet voor niets. In een gezin is het belangrijk dat het gezin blijft functioneren. Vaak onbewust past een kind of ouder zich aan aan dat wat de andere kinderen of ouder aankunnen. Als bijvoorbeeld een ouder aandacht voor zijn eigen rouwproces nodig heeft en 1 van de kinderen actief aan het rouwen is dan zie je vaak dat andere kinderen binnen het gezin zich aanpassen en hun rouwproces even parkeren. Meestal gaan deze kinderen rouwen als de andere gezinsleden beter in hun vel zitten. Tevens worden er rouwgroepen en lotgenoten bijeenkomsten aangeboden, bijv een kinderrouwgroep, lotgenotenbijeenkomsten jongeren en een doorlopende rouwgroep 1x in de 14 dagen voor volwassenen, zie data rouwgroepen.

Ook bij rouw binnen een school, werkplek of andere setting is zowel individuele rouwbegeleiding als rouwbegeleiding van meerdere personen tegelijk mogelijk.

Opleidingsachtergrond: Rouwtherapeut en Orthopedagoog-Generalist Miep Burger heeft de 2 jarige gespecialiseerde post-HBO opleiding “Omgaan met Verlies” bij het opleidingscentrum het Land van Rouw in Nijmegen gevolgd. Daarnaast heeft zij de postmaster registratie tot Orthopedagoog-Generalist gehaald en is zij geregistreerd lid bij de NVPA, SKJ, NVO en BIG. Daarnaast heeft zij allerlei trainingen en cursussen gevolgd ten aanzien van verlies bij ziekte, na of bij aankomend overlijden, zelfdoding, rondom contactbreuk tussen kind en ouder, enzovoort.

Voor meer informatie, vragen of aanmelden kunt u bellen of hier klikken voor het contactformulier!

Miep Burger rouwtherapeut en Orthopedagoog-Generalist

Contact gegevens

Realisatie door MediaGeeX | Copyright © 2013 -