•  Op dit moment kunt u binnen 1-2 weken starten met een kennismakingsgesprek. Het begeleidingstraject sluit direct aan en kent geen wachtlijsten.

 • Volledige vergoeding jeugd tot 18 jaar door gemeenten Alkmaar,
  Heerhugowaard, 
  Langedijk, Bergen, Heiloo, Castricum, Uitgeest en alle gemeenten regio Hollands Kroon via
  verwijzing huisarts of 
  verwijzing via de gemeenten.
  Bij vragen kunt u bellen met 06-15489844


 • Een dierbare verloren of voor lange tijd uit beeld, individuele- of
  gezinsrouwbegeleiding kan u verder helpen. Maak nu een intake afspraak!

  Nu ook een 3 daagse training "Kinderen in de rouw" voor professionals bij King Nascholing met
  (her)registratiepunten voor NVO, NIP, SKJ en POH door rouwtherapeut Miep Burger
  zie website www.kingnascholing.nl


Rouwgroepen

Een rouwgroep is een goede methode om als rouwende aandacht te besteden aan je rouwproces. Ook als je het moeilijk vindt om over dat wat je is overkomen en hoe dit vaak dagelijks voor je doorwerkt te praten. Je wordt geholpen om middels vaste thema’s te gaan ervaren hoe prettig het is je verhaal te delen, andere hun verhaal te horen en te zien hoe anderen reageren op hun verlies. Je gaat ervaren dat alle lichamelijke reacties, mooie en vervelende gedachten en alle soorten van gevoelens bij jouw rouw kunnen horen. Naast de vaste thema’s wordt er ruimte geboden voor eigen inbreng en behoeftes.

Werkwijze rouwgroep

In een rouwgroep wordt gebruik gemaakt van het middel “de groep” door ervaringen en gevoelens te delen, een voorbeeld zijn en ondersteunen van elkaar. Er wordt gedurende de bijeenkomsten thematisch gewerkt aan de hand van 4 rouwfasen. Deze zijn het beseffen van het verlies, het doorleven van de pijn en het verdriet, het aanpassen aan de veranderingen in het nieuwe leven en de overledene emotioneel een plaats geven en de draad oppakken van het leven. Er wordt gepraat over de ervaringen en belevingen, gewerkt met kaarten, foto’s, voorwerpen en teksten om het praten makkelijker te maken. Er worden brieven opgesteld, geknutseld of spelletjes gespeeld gerelateerd aan voelen, uiten en handelen.

Er vindt vooraf aan een rouwgroep eerst een gratis intake plaats, bij u thuis of bij de praktijk van RouwNouw in Alkmaar. Hierbij wordt in overleg gekeken wie aanwezig zal zijn bij de intake. Naast de deelnemer van de rouwgroep is dit bij kinderen en pubers veelal het hele gezin, dit in overleg met de opvoeder(s). Bij volwassenen en senioren kijken we samen  welke samenstelling van aanwezigen bij de intake voor u prettig is. Tijdens de intake verteld u uw verhaal en kijken we samen of u situatie geschikt is voor deelname aan een rouwgroep.

Kinderrouwgroep en jongerenbijeenkomst

De kindergroep “achterblijven na overlijden” (8 bijeenkomsten) en “contactbreuk tussen ouder en kind” (6 bijeenkomsten) worden elk voorjaar en najaar gegeven aan kinderen van 7 tot 13 jaar op maandag- of dinsdagmiddag, start 15.45u.
Lotgenotenbijeenkomst jongeren (13-18j). Een bijeenkomst van 2u voor jongeren over het verlies van een dierbare en alle bijkomende gevolgen, dit om met elkaar te delen. Elk kwartaal vindt er een jongerenbijeenkomst plaats.

Volwassen rouwgroep, vanaf 18 jaar!

Elke 2 maanden vindt er een volwassen bijeenkomst “achterblijven na overlijden” plaats. Het betreft rouwenden met een verlies van een dierbare, ongeacht de relatie met de overledene. Bij voldoende  interesse kan de frequentie van deze bijeenkomsten worden verhoogd.

 

Contact gegevens

Realisatie door MediaGeeX | Copyright © 2013 -